ÖDÜL ŞARTNAMESİ

12. Kadir Has Ödülleri
Kadir Has Ödülleri her yıl ilgili yönerge çerçevesinde, başarılı çalışmaları sebebiyle bir veya birden fazla kişi ya da kuruma “Başarı Ödülü” olarak verilir. Kadir Has Ödülleri’ne adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başkaları tarafından aday gösterilebilirler.  Değerlendirme Kurulu aday önerebilir.

 

2016 YILI   12. KADİR HAS ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

Kadir Has Üniversitesi tarafından, kurucusu Kadir Has adına “Kadir Has Ödülü” ihdas edilmiştir.

Kadir Has Ödülleri “Ödül Beratı” ve  “parasal ödülden” oluşmaktadır.

2016 yılı 12. Kadir Has Doğa ve Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler’i sağlayan çalışmalara “Üstün Başarı Ödülü”  veGelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülüolarak verilecektir.

 • Ödüller “Doğa ve Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler” alanında çalışmalarına halen aktif olarak devam eden, kişi/kişilere ve kurum/ kuruluşlara verilecektir.
 • Ödül için kişiler veya kurumlar kendileri aday olarak başvurabilir, başkaları tarafından aday gösterilebilir
 • Değerlendirme Kurulu üyeleri  aday önerebilir. Değerlendirme Kurulu üyeleri her iki ödül için bir ya da birden fazla aday önerilerini son başvuru tarihinden önce kapalı zarf içerisinde Değerlendirme Kuruluna iletilmek üzere” Haberleşme Adresine” gönderirler. Başvuru tarihinden sonra, jüri toplantısı dahil, herhangi bir kişi veya kurum aday olarak gösterilemez

 

Aday gösterilen veya başvuruda bulunan kişiler/ kurumlar için başarı kriterleri:

 • “Üstün Başarı Ödülü”: Alanında önemli başarılara imza atmış olmak; ulusal ve/veya uluslararası tanınırlığa ulaşmış olmak; toplum yararına ilgili alanda hizmetlerde bulunmuş olmak; Türkiye’nin gelişimi ve uluslararası tanınırlığına katkıda bulunmak.
 •  “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”: Çalışmaları ile alanında geleceğe dair ulusal/uluslararası tanınırlığa ulaşma potansiyeli göstermiş olmak; alanında yeni bir açılım getirmiş veya getirme potansiyeli olan; aday olduğu yıl 40 yaşının altında olmak.
 • Başvurular, başvuruyu yapan kişi ya da kurum yetkilisinin imzalı takdim yazısı ekinde; başvuru formu  aday kişilerin doğum tarihlerini de gösterir özgeçmişleri, kurum veya kuruluşun tarihçe ve faaliyetlerini anlatan yazılar ve diğer destekleyici belgelerin sunumuyla yapılır. Belgeler kâğıt ve CD ortamında gönderilmelidir.
 • Başvuru formuna fotoğraf eklenmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen unsurları taşımayan ve zamanında gönderilmeyen başvurular geçersizdir.

 

Posta ile yapılacak başvurularda, zarfın üzerindeki gönderme tarihi dikkate alınacaktır.

 

 • Daha önce Kadir Has Ödülleri’ni kazananlar, Kadir Has Ailesi ve Kadir Has Üniversitesi mensupları ile Değerlendirme Kurulu üyeleri bu ödüle başvuramazlar.
 • Ödül Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir. Sonuçlara itiraz edilemez.
 • Başvuruların, T.C. Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği, Kadir Has Kampüsü, 34083 Cibali-İstanbul adresine 2 Mart 2016 Salı gününe kadar yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar ve ödül töreninin tarihi, ilanlar yoluyla ve www. khas.edu.tr sayfasından katılımcılar ve kamuoyuna duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLER

Üstün Başarı Ödülü 20.000 $ ve Berat
Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü 10.000 $ ve Berat 

 

12. Kadir Has Ödülü Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Aydın
Kadir Has Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Nihat Berker
Sabancı Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil
Harvard University Öğretim Üyesi - Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi


Prof. Dr. Umran İnan
Koç Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman
Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı


Prof. Dr. Muhammed Şahin
MEF Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Yücel Yılmaz
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi


*Soyadı sırasına göre yazılmıştır.

 Ödül tüm katılımcılara açık olup , Ödül Şartnamesi ve Başvuru Formu Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden veya www.khas.edu.tr internet adresinden  temin edilebilir.

 

Ödül tüm katılımcılara açık olup , Ödül Şartnamesi Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden veya www.khas.edu.tr internet adresinden  temin edilebilir.

 

Haberleşme Adresi:
Adres: T.C. Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği, Kadir Has Kampüsü, 34083 Cibali-İstanbul
Tel: 0212 533 65 32-1142/1131 Fax: 0212 631 91 50

 

Başvuru Formu (word)            Online Ön Başvuru Formu