13. KADİR HAS ÖDÜLLERİ


Kadir Has Ödülleri her yıl ilgili yönerge çerçevesinde, başarılı çalışmaları sebebiyle bir veya birden fazla kişi ya da kuruma “Başarı Ödülü” olarak verilir. Kadir Has Ödülleri’ne adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başkaları tarafından aday gösterilebilirler. Değerlendirme Kurulu aday önerebilir.


2017 yılı 13. Kadir Has Ödülü Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar alanında “Üstün Başarı Ödülü”  veGelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülüolarak verilecektir.

 

GEREKÇE

21. yüzyılın karşımıza çıkarttığı en önemli sorunlar arasında kentler, karmaşık yapıları, giderek yoğunlaşan problemleri ve disiplinler arası çözüm ihtiyaçları ile öne çıkmaktadır. Dikey kentler, kristal kentler, ülkeleşen kentler gibi kavramlardan sonra bugün yeryüzünde belli bir ekonomik gelişme düzeyine ulaşmış tüm büyük kentlerde ortaya çıkan yeni oluşumlar, sadece pratisyenleri ilgilendiren bir uğraş alanı olmayıp, bilim dünyasının çözümler sunmak zorunda olduğu bir sorunlar yumağı haline gelmiştir


Kentlerin dönüşmesi ekonomik gelişmenin bir sonucu olduğu gibi, aynı zamanda onu hazırlayan bir etmendir de. Üstelik bu dönüşümler, çözülmesi gereken önemli mimarlık ve mühendislik sorularının yanı sıra, çok ciddi sosyolojik, tarihsel, coğrafi sorunlar da doğurmaktadır. Benzer şekilde, bugünkü kültür çalışmalarının ağırlık merkezini oluşturan bellek, kimlik, aidiyet, mekan gibi olgular da kent ölçeğinde meydana gelen değişimlerden etkilenerek yeni içerikler, boyutlar kazanmaktadır. Benzer şekilde, kent ölçeğinde ortaya çıkan melez kültürler ile farklı sosyal ve siyasal aidiyetlerin çarpışması da, daha önce kent incelemelerinde ele alınmayan farklı boyutlarını ortaya çıkartmıştır.


Öte yandan bazı sosyal bilimciler ulus devletlerin yaşadığı büyük sorun ve kısıtlamalara mukabil, metropollerin çok daha iyi yönetildiğini, siyaseti yönetmesi gerekenlerin de, bu nedenle, o metropollerin yöneticileri olması gerektiğini vurguluyorlar. Bu tür tartışmalar ile yukarıda belirtilen türde sorunların kent ölçeğinde ulus devletlerin yüzleşmek zorunda kaldıkları çelişkileri üretmeden aşılması siyaset bilimi ve sosyoloji disiplinlerinde yeni incelemelere konu teşkil ediyorlar. Ayrıca kent planlaması, tarihsel mirasın korunması, kültürler arasında köprüler kurmak, varoşlarda türeyen kültürün popüler ve kitlesel boyutuyla kent merkezindeki seçkinci yaklaşımlara etkisi gibi konular bu kapsamda ele alınan diğer konular arasında görülüyor.


Türkiye’de de akademik dünya, siyasete ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, 1960'lardan itibaren kent ve planlaması konusuyla yakından ilgileniyor. Yeni gelişmeler yeni çözümlemeleri zorunlu kılarken, hem yeni akademik alanları geliştiriyor, hem de yeni kuşakların sorunlara farklı ve yenilikçi cevaplar üretmesine imkan sağlıyor. Yine de kent sorunu birbirinden farklı ama birbiriyle ilişkili sayısız düzlemde ele alınan, alınması ve çözümlenmesi zorunlu sorunlar yumağı ile giderek büyüyor. Alt kültürlerden, ekonominin yeni üretim tiplerine, alış veriş merkezlerinden büyük ölçekli sanayi yapılarına ve bunlardaki üretimin yarattığı yeni toplumsal dinamiklere kadar sınırsız denecek kadar geniş bir alanda çoğalan sorunlarla uğraşan bilim dünyası ve akademisyenler, 13. KADİR HAS ÖDÜLLERİ için haklı bir gerekçe oluşturuyor.


Kadir Has Üniversitesi Merkez Cibali Kampüsünün önemli bir dönüşüm projesinin parçası olması, Kampüsün yerleşik olduğu bölgenin gelişim ve dönüşümüne çeşitli şekillerde katkıda bulunup, sorunlarının çözümüne bilimsel alternatifler üretmeye çalışması, Üniversite bünyesindeki Mimarlık Bölümü ve İstanbul Araştırmaları Merkezi ile önemli kent sorunları ve kentsel dönüşümün farklı akademik yönlerini düzenli şekilde ele alıyor olmaları nedeniyle “Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar ” konusu tüm bilim alanlarına açık olacak şekilde, 2017 Kadir Has Ödülleri konusu olarak seçilmiştir.


2017 YILI   13. KADİR HAS ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

Kadir Has Üniversitesi tarafından, kurucusu Kadir Has adına “Kadir Has Ödülü” ihdas edilmiştir.

Kadir Has Ödülleri “Ödül Beratı” ve  “Parasal Ödülden” oluşmaktadır.

2017 yılı 13. Kadir Has Ödülü Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar alanında “Üstün Başarı Ödülü”  veGelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülüolarak verilecektir.

 • Ödüller Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar alanında çalışmalarına halen aktif olarak devam eden, kişi/kişilere ve kurum/ kuruluşlara verilecektir.
 • Ödül için kişiler veya kurumlar kendileri aday olarak başvurabilir, başkaları tarafından aday gösterilebilir
 • Değerlendirme Kurulu üyeleri  aday önerebilir. Değerlendirme Kurulu üyeleri her iki ödül için bir ya da birden fazla aday önerilerini son başvuru tarihinden önce kapalı zarf içerisinde Değerlendirme Kuruluna iletilmek üzere” Haberleşme Adresine” gönderirler. Başvuru tarihinden sonra, jüri toplantısı dahil, herhangi bir kişi veya kurum aday olarak gösterilemez

 

Aday gösterilen veya başvuruda bulunan kişiler/ kurumlar için başarı kriterleri:


 • “Üstün Başarı Ödülü”: Alanında önemli başarılara imza atmış olmak; ulusal ve/veya uluslararası tanınırlığa ulaşmış olmak; toplum yararına ilgili alanda hizmetlerde bulunmuş olmak; Türkiye’nin gelişimi ve uluslararası tanınırlığına katkıda bulunmak.
 •  “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”: Çalışmaları ile alanında geleceğe dair ulusal/uluslararası tanınırlığa ulaşma potansiyeli göstermiş olmak; alanında yeni bir açılım getirmiş veya getirme potansiyeli olan; aday olduğu yıl 40 yaşının altında olmak.
 • Başvurular, başvuruyu yapan kişi ya da kurum yetkilisinin imzalı takdim yazısı ekinde; başvuru formu  aday kişilerin doğum tarihlerini de gösterir özgeçmişleri, kurum veya kuruluşun tarihçe ve faaliyetlerini anlatan yazılar ve diğer destekleyici belgelerin sunumuyla yapılır. Belgeler kâğıt ve CD ortamında gönderilmelidir.
 • Başvuru formuna fotoğraf eklenmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen unsurları taşımayan ve zamanında gönderilmeyen başvurular geçersizdir.

 

Posta ile yapılacak başvurularda, zarfın üzerindeki gönderme tarihi dikkate alınacaktır.

 

 • Daha önce Kadir Has Ödülleri’ni kazananlar, Kadir Has Ailesi ve Kadir Has Üniversitesi mensupları ile Değerlendirme Kurulu üyeleri bu ödüle başvuramazlar.
 • Ödül Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir. Sonuçlara itiraz edilemez.
 • Başvuruların, T.C. Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği, Kadir Has Kampüsü, 34083 Cibali-İstanbul adresine 2 Mart 2017 Perşembe gününe kadar yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar ve ödül töreninin tarihi, ilanlar yoluyla ve www. khas.edu.tr sayfasından katılımcılar ve kamuoyuna duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLER


Üstün Başarı Ödülü 50.000 TL ve Berat
Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü 25.000 TL ve Berat 

 

13. Kadir Has Ödülü Değerlendirme Kurulu


Prof. Dr. Mustafa Aydın,Kadir Has Üniversitesi Rektörü


Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan,Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Murat Güvenç,Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü


Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı


Prof. Dr. Çağlar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Ayşe Öncü, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Uğur Tanyeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi


Han Tümertekin, Mimar


*Soyadı sırasına göre yazılmıştır.

 Ödül tüm katılımcılara açık olup , Ödül Şartnamesi-Gerekçesi ve Başvuru Formu Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden veya www.khas.edu.tr internet adresinden  temin edilebilir.

 

Ödül tüm katılımcılara açık olup , Ödül Şartnamesi Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden veya www.khas.edu.tr internet adresinden  temin edilebilir.

 

Haberleşme Adresi:
Adres: T.C. Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği, Kadir Has Kampüsü, 34083 Cibali-İstanbul
Tel: 0212 533 65 32-1142/1131 Fax: 0212 631 91 50

 

Başvuru Formu (word)            Online Ön Başvuru Formu